Bernartice 2019

Tak jako poslední tři roky, tak i letos jsem navštívil koncem léta Honzu Knapa v jeho Krkonošském království, plném pstruhů a lipanů.

Jako první věc po příjezdu jsem si prohlédl jeho zařízení budované pro odchov pstruha potočního na potoce, který mu teče nedaleko, okolo domu. Veškeré snažení v tomto směru je podřízené snaze zabránit predátorům v přístupu ke pstruhům. V tomto případě se jedná o vydru, která by bez zábran celý chov velice rychle zlikvidovala. Nejedná se jen o zařízení viditelné na fotografiích, ale i části uložené pod vodou. Jedná se o zatížené palety, pod nimiž se mohou pstruzi schovat v případě, že by se vydra dostala přes zábrany na břehu. Jsem zvědavý na výsledek tohoto pokusu. Na fotografii je vidět celé zařízení i se zabezpečením proti predátorům.

 

Druhým úkolem bylo zkontrolovat a nalovit v bažině-cihelně nějaké karasy obecné a zjistit jak se rozšiřuje populace karasa stříbřitého, kterou tam někdo před rokem zavlekl. Už dřív mě Honza upozorňoval, že se mu nedaří od jara vůbec nějaké karasy nalovit a měl pravdu. Lovili jsme je natřikrát a potřebný počet karasů obecných pro jednoho zájemce jsme dali nakonec přece jenom dohromady. I tak ale v úlovku převládal karas stříbřitý, kterému se tam evidentně daří a od loňského roku viditelně povyrostl. Celá lokalita se postupně zanáší bahnem a karas stříbřitý asi celou zkázu jen urychlí, což je v tomto případě opravdu škoda. Dovezl jsem si alespoň několik oddenků místních nádherných leknínů a doufám, že příští rok rozkvetou i u mě v jezírku. Na několika fotografiích je vidět průběh celé akce i úlovek.

 

 

Jako další úkol si Honza předsevzal nalovit první tři matečné pstruhy potoční do svého pokusného odchovného zařízení. Toto se tak úplně podle jeho představ nepodařilo a povedlo se mu uvláčet jen dva, z toho jeden byl malý, k chovu nevhodný. Ale poprvé jsem viděl Honzu s prutem v akci a je fakt, že za neúspěch nemohl, protože z mostu jsem viděl, že pstruzi za nástrahou jedou, ale nedoberou ji. Pár fotek z tohoto večerního lovu. Sice to z fotografií není poznat, ale byla už skoro tma.

 

 

Na poslední fotografii je Honza u rybníka, který je přímo v sousedství jeho domu. Má tam nasazeno mnoho druhů ryb, ale kapry musí na zimu přesunout jinam, mimo dosah místních vyder.