Bernartice – září – 2021

Letošní návštěva u Honzy Knapa v Bernarticích měla jeden hlavní cíl. Zjistit jak to vlastně vypadá s karasy obecnými v lokalitě cihelna v Trutnově. Při loňské návštěvě, při pokusu o získání několika vzorků pro podrobné testy DNA jsme ulovili jen spoustu potěru, u kterého jsme se domnívali, že se sice jedná o karasa obecného, ale pro testy byl nevhodný.

Při letošním odlovu se podařilo nachytat poměrně hodně ryb, ale bohužel karas stříbřitý nebyl zlikvidován tuhou zimou, jak jsem si myslel loni, ale přežil a podle vzhledu na fotografii se mu tam daří velice dobře. Karas obecný tam i nadále přežívá a bylo uloveno asi dvacet kousků a od šesti byl odebrán vzorek na testy DNA. Zůstává otázkou, jak dlouho bude trvat, než karas stříbřitý vytlačí karasa obecného, tak jak se to stalo na mnoha jiných místech. Tato populace karasa obecného je ale zachráněná a úspěšně se rozmnožuje v rybníku, o který se stará Honza a pravidelně ho slovuje a kontroluje jeho stav. Mimo karasa obecného tam má vysazenou i slunku obecnou, která už z našich vod také skoro vymizela.

Další úkol, který nás čekal a pravidelně se opakuje při každé, návštěvě byl pokus nalovit karasy obecné v lokalitě Bečkov, v tamních důlních propadlinách. Honza Knap tam ryby pravidelně na jaře, než hladina zaroste okřehkem, vídá a pokouší se je ulovit na udici, ale zatím bez úspěchu. I při letošní návštěvě jsme se pokusili nějaké ulovit na udici, ale jediné co jsme zjistili, bylo, že slunky obecné, které tam Honza na jaře vysadil, tam zatím přežívají. Další nápad, který dostal Honza, bylo použití podkladní sítě, kterou jsme tam večer umístili a ráno vytáhli. Bohužel opět bez úspěchu, a tak nás čeká za rok další pokus. 

Úspěch byl sice jen poloviční, ale pohoda která v u Honzy panuje to zcela překonala a můžeme doufat, že nějaký budoucí pokus o odlov v lokalitě Bečkov bude konečně úspěšný. Toto místo má zvláštní atmosféru a bylo by vhodné spíš k natočení nějakého hororu, než k odlovu karasa obecného. Malá ukázka jak to tam vypadá je vidět v přiloženém videu.