Karasi obecní pro další zájemce předáni

Začátek sezóny pro odlov generačních ryb pro další zájemce byl z důvodu chladného počasí značně posunutý. A po oteplení se ryby velice rychle chystaly do tření, což je viděl na krásně kulatých jikernačkách. Množství nalovených ryb z tohoto důvodu nebylo velké, ale pro uspokojení prvních zájemců dostatečné. Na první fotografii je vidět krásná lokalita, ve které byli tito krasavci naloveni.

První dávku ryb si odvezl pan Michal, se kterým jsem o tom komunikoval už loni. Měl pro ryby nachytané jezírka na zahradě (foto) a vybrané místa ve volné přírodě, pokud se v pořádku vytřou a budou prosperovat.

Druhému zájemci, panu Petrovi jsem nalovené ryby sám dovezl. První dávka ryb byla vypuštěná do jezírka v místě jeho zaměstnání. Ale už si na zahradě chystá koupací jezírko, kde bude mít místo druhá dávka karasů, kteří budou dodáni hned po jeho dokončení.

Pro další ryby byly vybrány tůně v blízkosti řeky Moravy, kde vyzkoušíme, zda tam karas obecný vydrží a bude se rozmnožovat. Tůně vypadají velice dobře a jediné nebezpečí hrozí z povodně, která by mohla tůně vypláchnout do Moravy. A vypadá to, že v tůních jsou tak náročné životní podmínky, že se tam neudrží karas stříbřitý. Celá akce bude na delší dobu a budu o ní na svých stránkách informovat.