003 – Olomouc 2

Olomouc – druhá úspěšná  lokalita

Při povodních v roce 1997 bylo zatopené místo za městem, kde se dříve v malém těžil štěrkopísek místními občany pro drobné domácí stavby. Po opadnutí povodňové vody vzniklo několik přírodních jezírek se všemi druhy ryb, které tam voda zanesla. Vzhledem ke špatné kvalitě vody a absenci sekání provzdušňovacích otvorů do ledu v zimě se obsádka velice rychle ustálila na nejodolnějších druzích ryb. V tomto případě to byl karas stříbřitý, karas obecný, lín a pár dalších druhů bílé ryby, která občas zimu nepřežila a byla tam znovu odněkud dovezena a vysazena. Z velkých dravců tam dlouho žadný nepřežil, i když při současných teplých zimách to už asi možné bude. Chytil jsem tam i malého sumce albína a tak je pravděpodobné, že tam rybáři hodili ledaco. Poměrně dlouhou dobu byla nejsilnější obsádka karasa stříbřitého, ale před dvěma lety začal převažovat v úlovcích karas obecný, kterého jsem v té době považoval za hybrida. Po letošním otestování DNA několika vzorků v ÚBO AV ČR Brno bylo prokázáno, že se jedná o čistokrevné karasy obecné. Je to tedy lokalita ve které spolu existují karas obecný a karas stříbřitý. Také tyto ryby byly vysazeny do několika vhodných míst a jejich původní lokalita bude zkušebními odlovy dále sledovaná.