005 – Soboňky

Rybářství Soboňky

V tomto případě nejde o lokalitu, ale o nákup ryb přímo od rybníkáře. V roce 2013 jsem narazil v inzerci na nabídku prodeje karasa obecného. Jednalo se o soukromé rybářství Soboňky na jižní Moravě.  Po telefonické domluvě jsem zakoupil a dovezl 300 kusů karasů, které jsem vysadil do třech vhodných lokalit. Ve všech třech lokalitách přežil a v té nejsledovanější se opět (jak už to karas obecný umí) silně rozmnožil, až přemnožil. Podle majitele rybářství, pana Pánského pocházely matečné ryby z labských tůní (ze kterých už taky vymizeli) a nechal si je uměle vytřít v jednom rybářství na Jižní Moravě. V současné době se touto rybou už nezabývá a matečných ryb se zbavill. Protože ale pobřišnici mají taky mírně pigmentovanou, tak je pro jistotu nechám otestovat v ÚBO AV ČR v Brně a výsledek zde zveřejním. S vysokou pravděpodobností se jedná o čistokrevné karasy obecné.

Tak výsledky testů jsou díky doc. Ing Stanislavu Luskovi, CSc a jeho spolupracovníkům známé a potvrdily, že se jedná o čistokrevné karasy obecné, ale původem z povodí Dyje a ne Labe jak se předpokládalo.

Zpráva od pana Luska:

Vzorky –  tak u obou byl prokázan pouze genom karasa obecného, tedy nejde o hybrida. Pokud bychom hodnotili oba vzorky ještě jemněji, tak jde o homozygoty dunajskeho haplotypu, vyskytující se napr.  i v Dyji. Labsky haplotyp nebyl prokázán ani v heterozygotnim stavu.