006 – Bystročice, okres Olomouc

Retenční nádrž, dříve prokazatelně obydlená silnou populací karasa obecného. Vytrávená po roce 2000 vypláchnutím postřikové cisterny místního JZD. Nyní obsádka bílé ryby a údajně i pár kapry a karasy stříbřitými. Karas obecný lovem na udici nezjištěn, ale je možné, že někteří jedinci přežili.

Po delší době (2018) jsem opět navštívil tuto lokalitu a odlovem jsem se přesvědčil, že převládající obsádka je karas stříbřitý a střevlička východní, oba obtížné, nepůvodní a škodlivé ryby. Je to velká škoda, protože to je velmi pěkné místo. Podle místních, vytrávení a škodlivá látka v usazeninách na dně brání rybám v rozmnožování, protože se pokoušeli o vysazení dalších druhů, ale bez viditelného výsledku.