007 – Dub-Drahlov, okres Olomouc


Retenční nádrž, lovem na udici nezjištěny žádné ryby. Žádný pohyb ryb a potěru nezaznamenán.Osazeni karasi obecní z rybářství Soboňky. V roce 2015 nádrž skoro vyschla a volavky populaci karasů zdecimovaly. Při kontrole v roce 2016 zaznamenán i za nízkého stavu vody pohyb ryb a je možné, že část ryb přežila. Do budoucna není místo příliš perspektivní z důvodu možného vyschnutí.