085 – Město Libavá-Dřenovice, okres Olomouc

Rybníček v části obce Libavá – Dřemovice na kraji vojenského újezdu. Pod hladinou pozorováno množství drobné ryby.