105 – Olomouc, Bázlerova pískovna

Stará Bázlerova pískovna. Před třiceti lety tam karas obecný a lín žil. Postupem času se zanášela a veškerý vodní život ryb skončil. V roce 2015 revitalizovaná, prohloubená a vyčištěná. Pro karasa obecného velice vhodná lokalita, ale hrozí nebezpečí, že tam nějaký rybář pustí karasa stříbřitého. První dvě fotografie jsou z doby před vyčištěním.