108 – Soběchleby, okres Přerov

Průtočný rybníček na okraji lesa. Nepozorován žádný pohyb, ale výskyt ryb i karasa obecného možný.