117 – Velké Heraltice-Sádek, okres Opava

Zajímavá malá retenční nádrž mezi poli. Ideální místo pro karasa obecného, pokud tam už není. Pravděpodobně soukromý majetek farmy Sádek. Na hladině nebyl pozorován žádný pohyb.