Obora Obelisk a karas obecný

První ryby letošního roku putovaly prostřednictvím pana ing. Jana Bartoně na Jižní Moravu do Obory Obelisk. Tuto oboru nechal vybudovat její majitel pan František Fabičovic mezi obcemi Podivín a Lednice. Podařllo se mu navrátit krajině původní ráz včetně mnoha obnovených i nově vybudovaných jezírek, rybníčků, tůní a kanálů. Bylo jen otázkou času, kdy někoho napadne, že do starých obnovených tůní by se měly vrátit i původní druhy ryb včetně karasa obecného, protože nově vybudované tůně jsou určené pro obojživelníky a ostatní živočichy vázané na vodní prostředí.

Dobré dílo se podařilo a správce obory Obelisk pan Petr Dvořák převzal od pana Bartoně několik dávek karasů obecných, které jsem pro ně nalovil. A několik dalších dávek bude následovat, protože vhodného prostoru tam je opravdu hodně. To že ve starých tůních budou mít ideální prostředí pro život je vidět z přiložených fotografií i z odkazů. Zajímavé informace jsou i v této televizní reportáži.

Celou situaci budu i nadále sledovat a doufám, že se budu moci v budoucnu na vlastní oči přesvědčit zda byla celá akce úspěšná.