Revitalizace rybníčků v obcích Pohořany a Véska a vysazení karasů obecných

Ve dvou obcích poblíž Olomouce byly obnoveny a vybudovány čtyři rybníčky. Původní nádrže byly buď skoro úplně zanešené, nebo jejich vzhled již nebyl dostatečně reprezentativní a popřípadě pozbyly původního účelu. To je případ prvního rybníčku v obci Pohořany, nad konečnou autobusovou zastávkou, který plnil i funkci požární nádrže. Na prvních dvou fotografiích je vidět původní nevzhledný betonový břeh, vybudovaný z panelů. Při rekonstrukci došlo k úplnému odstranění veškerého betonu, prohloubení a nová podoba z přírodního materiálu je dle mého názoru velice zdařilá. Na dalších fotografiích je vidět postup stavebních prací a výsledná podoba nádrže. Na poslední fotografii dokončené a ještě ne zcela napuštěné nádrže je člen a funkcionář ČRS Olomouc pan Půda, bydlící poblíž, a který vysadil dovezené karasy obecné.

 

Další skupina fotografii zachytila obnovu podstatně menšího rybníčku pod autobusovou zastávkou, který je od předchozího vzdálený jenom pár desítek metrů. Úplně původní vzhled nemám zachycen a šlo o malou betonovou nádrž totálně zarostlou orobincem a lekníny tak, že vůbec nebyla vidět voda a život jakýchkoliv ryb tam byl vyloučen. I na těchto fotografiích je vidět postup stavebních prací a na závěrečné výsledná podoba a vysazení pár desítek kusů karasa obecného, opět panem Půdou. Ani tato nádrž není ještě zcela napuštěná. Je napájená i z horní, větší nádrže a tak to bude nějakou dobu trvat.

 

Poslední, nejníže umístěný rybníček byl také takřka úplně zarostlý orobincem a ve volné vodě byla hloubka maximálně 20cm. Došlo k prohloubení a obložení přírodním materiálem, vybudování hráze s vypouštěcím zařízením (to mají všechny tři nádrže) a výsledek je taktéž velice zdařilý. Na poslední fotografii vypouští kamarád karasy obecné z našeho chovu. V žádné z nádrží zatím není karas stříbřitý, ale nebezpečí jeho zavlečení je u všech velice vysoké. Snad současný stav nějakou dobu vydrží a karas obecný dostane šanci se vytřít.

 

Další série fotografií zachycuje revitalizaci rybníčku v obci Véska, který na první fotografii v původní podobě vypadá velice idylicky, ale poškozeným dnem unikala voda a poslední dva roky byl úplně vyschlý. Tato úprava se mi nelíbí tak jako předchozí, ale splnila svůj účel a rybníček je plný vody. Zde už údajně pravděpodobně někdo karasy stříbřité vysadil, ale i přes to jsme sem pár desítek karasů obecných dali a nějak to dopadne.

 

Na několika dalších fotografiích jsou nalovení karasi obecní vysazení do všech čtyř nádrží. Jedná se o ryby, které jsou potomky několika ulovených ryb v bývalé olomoucké Kašparově pískovně.

 

To že se každá rekonstrukce a přestavba nepovede je pěkně vidět na následujících fotografiích nádrže za kostelem v obci Dolany. Původní betonová nádrž sice nevypadala moc pěkně, ale byla v ní alespoň voda a dokonce i ryby. Sice dva nejhorší nepůvodní druhy, karas stříbřitý a střevlička východní ale voda se hýbala. Na první fotografii je původní vzhled nádrže a na dalších dvou současná podoba. Nevypadá to zle, jen ta voda chybí.