Rybáři z Vítkova nasadili pro záchranu karasa obecného i těžkou techniku

Posledních několik týdnů jsem sledoval jak se vyvíjí situace s jezírkem pod Vítkovskou skládkou komunálního odpadu, která ukrývala velké množství krásného karasa obecného. O tomto jezírku jsem se už zmiňoval v této aktualitě. Na výzvu Ing. Gebauera místním organizacím, zda mají zájem o karasy obecné se ozvali i Vítkovští rybáři v jejichž rajónu se zmíněné jezírko nachází, s tím, že si provedou sami záchrannou akci a jezírko sloví, protože v těchto místech bude pokračovat budovaní skládky a jezírko bude zasypáno. Bohužel jsem byl s Vítkovským hospodářem panem Vejvodou domluven, že budu přizvám, abych pořídil nějaký záznam slovení, ale nakonec z toho sešlo, pravděpodobně proto, že celá akce byla rozfázovaná na několik dní. I tak se mi pomocí několika víkendových návštěv podařilo zadokumentovat celý průběh.

Vítkovští rybáři provedli záchrannou akci asi i s pomocí těžké techniky technických služeb města Vítkova, kterému podle katastru pozemek patří. Další text jsou už jen moje doměnky jak akce proběhla, tak jak je to vidět na následujících fotografiích.

Napřed byla vybagrovaná drážka, která v průběhu několika dní podstatně snížila hladinu jezírka. Byla také vybagrovaná jáma na slovení karasa do které odešel s vodou, poté co byla drážka prohloubena tak, aby odtekla všechna voda. A protože se voda ještě držela v prohlubni uprostřed jezírka, byla postupně vytlačena i s rybama postupným navalením hlíny z boku. A protože jsem ve zbytku vody při poslední návštěvě neviděl žádné padlé ryby předpokládám, že  zachranná akce byla úspěšná.

Celá průběh slovení musel být pro všechny zúčastněné poměrně náročný a každopádně si Vítkovští rybáři zaslouží dík za záchranu této naši původní ryby, i když je hospodářsky nevýznamná, ale pro naši přírodu důležitá. Bylo štěstím, že jsem poměrně zavčas zjistil, že se tam karas obecný vyskytuje a Vítkovští rybáři rychle zareagovali. Byla by škoda kdyby ryby skončily pod tunami komunálního odpadu. Toto je konec jedné nepříliš pěkné lokality, který nakonec dopadl dobře.