Sobotní Rýmařovská akce

Brzy ráno jsem se za nezvykle nízké letní teploty vydal se 190 karasy obecnými do Rýmařova. Oslovil mě zájemce z řad místních rybářů a myslivců Michal, který by rád vysadil karasa obecného do nově vybudovaných jezírek a mokřadů. Ukázalo se, že se jedná o několik krásných míst, velice vhodných pro turo rybu. Karas stříbřitý se sice už rozšířil i sem do hor, ale pravděpodobnost, že okupuje i tyto nové lokality je podstatně menší než u nás v nížině. Některé mokřady jsou poměrně dost vzdálené od civilizace a mohl by zde mít dobrou perspektivu pro další rozmnožování.

Ani vyschnutí jezírek a mokřadů by nemělo hrozit, protože i v současné době mají dost vody a jsou napájeny okoloprotékajícími potoky. Některé starší přežily i sucho v roce 2015 a to je dobré znamení do budoucna, že jim nehozí vyschnutí.

Největší nebezpečí zde na něj čeká od rozšířeného predátora vydry, která si ale vybírá při lovu větší ryby a tak by mohl karas v menších velikostech ujít její pozornosti.

Tyto lokality na Rýmařovsku vypadají tak dobře a perspektivně, a další mají být ještě vybudovány, že jsme se dohodli na další spolupráci. Na podzim, popřípadě na jaře příští rok dovezu další ryby, aby byla jistota, že se začátkem léta vytřou a bude založen základ pro další populaci.