Hybridi

Pomocí  analýzy  mikrosatelitů  byli  v aluviálním  území  dolního  toku  řeky  Dyje spolehlivě  identifikováni  hybridi  mezi  formou Carassius  auratus  gibelio a karasem obecným (Carassius carassius). Jedná se o první záchyt takových hybridů  na území České republiky (disertační práce – Ivo Papoušek 2008).

O hybridech se v poslední době hodně mluví v souvislosti se vzrůstajícím množstvím mlíčáků v populaci karasů stříbřitých, ale faktem zůstává, že jsou poměrně vzácní. U všech ryb, které jsem považoval za hybridy se ukázalo testy DNA, že se jedná o čistokrevné karasy obecné. Bylo to v době, kdy jsem při identifikaci věřil zažitým morfologickým znakům. Toto ale už neplatí, protože i karas obecný může mít  různý vzhled. Zatím vím pouze o dvou znacích, podle kterých se dá relativně spolehlivě určit karas obecný a které zatím nebyly zpochybněny, a to počet žaberních tyčinek a počet zoubků v posledním tvrdém paprsku hřbetní ploutve. Pravděpodobně jedinní hybridi na které jsem narazil jsou  ryby na této fotografii. S největší pravděpoodbností to je ale hybrid karasa obecného se závojnatkou (vyšlechtěný karas stříbřitý). Momentálně mám k dispozici potomka tohoto hybrida a karasa obecného a pokud se to povede nechám ho také otestovat v Brně a možná vědci zjistí co to vlasně je.

Nikde jsem zatím nezjistil, jestli jsou hybridi dál plodní a mohou se rozmnožovat. Byl to ostatně i dotaz při posuzování disertační práce Ivo Papouška.

Podle brněnských vědců, kteří hybridy zkoumali mají hybridi morfologické znaky přechodné mezi karasem obecným a karasem stříbřitým.

Test DNA bude v tomto případě jedinná spolehlivá metoda pro identifikaci původního čistokrevného karasa obecného, určeného pro chov a následnou obnovu jeho populace v některých vybraných lokalitách.