Úvodní strana

karasu obecném se píše, že to je neprávem opomíjená ryba. To sice byla pravda, ale dnes už to neplatí, protože je těžké opomíjet něco, co už takřka vymizelo.  Šťastných rybářů, kteří ho v posledních desíti letech chytili, nebo chytají je opravdu velice málo. Většina ryb prezentovaných rybáři na internetu jsou karasi stříbřití nebo hybridi.

Důvodů proč karas z našich vod zmizel je několik, ale nejvážnějším je rozšíření jeho konkurenta, jak potravního, tak spůsobem rozmnožování – karasa stříbřitého (Carassius gibelio). Nezanedbatelné je i mizení jeho tradičních lokalit, návesních rybníčků, požárních nádrží, melioračních struh, nebesáků a podobných míst. Požární nádrže už nejsou potřeba, rybníčky se zaváží a místa dál od civilizace se zanášejí spadaným listím a jiným přírodním materiálem.

Tyto stránky mají za cíl soustředit všechny minulé, současné i budoucí informace o této naší původní rybě na jedno místo. Půjde o popis jeho života, výskytu, rozmnožování, vysazování a jeho vyhlídek do budoucnosti. Jsou zde informace, fotografie a video i o ostatních rybách, vodních živočiších a rostlinách, které karasa obecného doprovází v jeho životním prostředí. Najdete tady všechny podklady pro rozpoznání karasa obecného, srovnání s karasem stříbřitým a různými hybridy i s kvalitní fotodokumentací.

Je zde fotogalerie s informacemi z nádherných i obyčejných míst, kde jsem po karasu obecném pátral, kde jsem ho dříve lovil a kde je předpoklad, že by se po vysazení udržel. U těchto lokalit bude i další informace o tom, jaké ostatní živočichy a rostliny jsem tam pozoroval, fotil a natáčel. Naleznete zde i reporty z míst, kde byl čistokrevný původní karas obecný nalezen, ale z důvodu utajení bez podrobností o poloze.

Jsou tady videa ze života karasa obecného a dalších ryb v zajétí v mém akváriu a zahradním jezírku, a pokud se povede, v budoucnu i přímo z jeho přirozeného životního prostředí.

Inspirací pro vznik těchto stránek je pro mě web Petera Rolfe, jeho dlouholeté zkušenosti a nadšení pro záchranu, rozmnožování a rozšiřování karasa obecného v Anglii. Podařilo se mu opravdu hodně a pro záchranu této ryby udělal maximum. Dokázal úplně změnit myšlení a pohled anglických rybářů na tuto rybu. Svoje zkušenosti pravidelně zveřejňuje na svých stránkách a v několika knihách, z nichž nejkrásnější a nejzajímavější je Crock of gold – Seeking the crucian carp.

Většina zveřejněných informací jsou moje vlastní zkušenosti, pozorování, fotografie a video nashromážděné v průběhu několika let, i z dob, kdy tato ryba byla zcela běžná v každém rybníčku. V záložce aktuality budou chronologicky řazeny všechny novinky týkající se karasa, moje, od vás, i z ostatních dostupných zdrojů. V rubrice odchov budou informace o všech dosažených úspěších při odchovu a dalším rozšiřování karasa obecného.

A protože jsme rybáři, nebude chybět ani část věnující se lovu karasa obecného, do které dám článeček a fotky kohokoliv, kdo ho uloví. Ta se asi bude naplňovat nejpomaleji 🙂

Budou zde informace a fotografie i od ostatních nadšenců a organizací (samozřejmě s jejich souhlasem), kterým není rychlé mizení této krásné ryby lhostejné, stejně tak jako informace odborníků, kteří se podílí a budou podílet na jeho záchraně a identifikaci pomocí DNA a také odkazy na jejich práce zveřejněné a přístupné na internetu.

Na všechny zveřejněné informace, fotografie a video se vztahují autorská práva, ale nebudu bránit jejich rozšiřování, jen mě prosím na email informujte kde a k jakému účelu budou tyto použity.

Naplnění těchto stránek obsahem bude nějakou dobu trvat a proto omluvte některá bílá místa. Stav naplnění bude zveřejňován v aktualitách. Pokud objevíte nepřesnosti, nebo zavádějící informace, informujte mě přes můj kontakt a bude provedena oprava.

Pokud tato moje iniciativa pomůže k záchraně této krásné a opomíjené mizející ryby, bude účel těchto stránek a mého konání zcela naplněn.

Petrův zdar.