039 – Hranice na Moravě, okres Přerov

Stará požární nádrž za nádražím, značně zanešená, možný výskyt zakrslého karasa obecného. Nic nechyceno.