069 – Huzová, okres Olomouc

Průtočná retenční nádrž, pravděpodobně občas vypouštěná. Pohyb ryb nepozorová.