Pravidelná údržba a výlov nádrží a jezírek

Jako každý rok v řijnu jsem se pustil do vyčištění zahradních jezírek ve kterých během roku přechovávám různé druhy ryb, hlavně karasy obecné a líny. Jde celkem o čtyři nádrže o celkovém oběmu deset kubíků s nuceně obíhající vodou. Většinu ryb po vyčištění vypouštím zpět do různých vhodných vod, nebo rybníku, kde se snažíme s kamarádem chovat karasy obecné.

Je zajímavé, jak za jedinný rok mohou být nádrže zanesené různým odpadem. Nechci je nechat nevyčištěné přes zimu, aby nedošlo po zamrznutí k velkému úbytku kyslíku vlivem tlení i když karas obecný by toto měl snášet bez problémů.

Dělal jsem i pokusy s rozmnožováním, dokonce jsem si letos vyrobil i koš na čerpadlo aby nenasálo drobné ryby, ale vzhledem k tomu, že vytřený plůdek, kterého bylo po vytření celkem hodně, nemá v nádržích moc úkrytů, posloužil jako zpestření potravy pro větší ryby a přežilo jen šest malých karásků.

Ryby jsem měl v jezírcích rozdělené podle povodí. Na následujících fotografiích jsou potomci původních karasů obecných, ulovených v okolí Olomouce, tedy z povodí řeky Moravy. Vzhledem k tomu, že jsem ale matečné ryby ulovil až po povodních v roce 1997, tak to nemusí být pravda.

Na dalších fotografiích jsou ryby u kterých bylo zjištěno testy DNA že pochází z povodí Dyje. Původní ryby jsem zakoupil v rybníkářství Soboňky na Jižní Moravě od rybníkáře p. Pánského, kterému bylo řečeno, když dostal matečné ryby, že jde o ryby z povodí Labe, což testy DNA vyvrátily.

 

Na posledních fotkách jsou karasi obecní, které jsem nalovil letos v povodí řeky Odry, v okolí města Vítkov. Jedná se o ryby ze tří lokalit, z nichž jedna už neexistuje, druhá je kontaminovaná karasem stříbřitým a pouze třetí je zarybněná životaschopnou populací karasa obecného. Testy DNA budou provedeny příští rok, pravděpodobně na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, ale už z fotografií je celkem jasné, že jde o čistokrevné karasy obecné.