007 – Čermná ve Slezsku, okres Opava

Malý lom uprostřed pastvin, takřka mimo civilizaci. Od předchozí lokality je vzdálen vzdušnou čarou asi čtyři kilometry. Na rozdíl od předchozí lokality v něm žije pouze populace karasa obecného. Ta zde má skoro absolutní klid, protože sem málokdo zajde, i když na břehu jsem našel zrezivělou konzervu , patrně od kukuřice. Je šance, že tato populace karasa obecného v této izolaci ještě nějaký čas vydrží. Odvezl jsem si jen několik největších ryb a uvidím zda se vytřou. Ještě jsem neviděl tak nepatrný rozdíl mezi mlíčákem a jikernačkou (délka párových ploutví), jako u této populace. Pokud bude proveden test DNA, budou výsledky doplněny později.