Jak dopadli karasi obecní (a ostatní ryby) vysazení do potoka Blata

V loňském roce jsem vysadil několik set karasů obecných do jednoho místního potoka, nad stavidlo, do nadržené vody. Psal jsem o tom v této aktualitě. Měli by zde ideální podmínky. Rybářský zážitek z jejich lovu by tak doplnil hlavní funkci potoka, a to zadržet vodu v krajině při suchém létě. Tomuto tématu jsem se věnoval v tomto příspěvku.

Všechno ale dopadlo jinak a pro karasa mnohem hůř. V březnu se Povodí Moravy rozhodlo, že nečekaně, v tomto místě snad poprvé, provede při větší jarní vodě vyčištění koryta od naplavenin zvednutím stavidla a vypuštěním nadržené vody. Mimo karasa obecného, tam bylo různými nadšenci vypuštěna spousta různých druhů ryb z jejich přebytků, od 1200 kusů K1 až po líny, amury a mnoho dalších. I naše MO ČRS Olomouc tam nějaké ryby dala, když už to je její revír.

Všechny ryby sjely s velkou vodou po proudu a pár jich snad zůstalo na začátku vzdutí v několika tůních a za v nadržené vodě za starou bobří hrázkou, ale to je jenom moje doměnka. Ryby se dostaly s vodou pravděpodobně až do řeky Moravy. Tímto tedy skončila kapitola tohoto nadějného revíru. Dávám sem jestě vyjádření Olomouckého magistrátu, odboru životního prostředí:

 

Dobrý den,
provedení proplachovací srážky na vzdouvacím stavidlovém objektu v km 26,450 na toku Blata je prováděno v souladu se schváleným manipulačním řádem vodního díla Tůň Blata v období vyšších průtoků. Provedení srážky bylo řádně projednáno a odsouhlaseno vodoprávním úřadem, napouštění jezové zdrže začne ve čtvrtek 28.3.2019, při zachování MZP. Dle zjištěných skutečností během letošní srážky, bude v následujíccích letech srážka prováděna pravidelně, maximálně s prodlevou 2 let. Zarybnění toku vodoprávní úřad neřeší. Vodoprávní úřad upozorňuje, že zdrž na vodním toku nemá a nemůže plnit funkci rybníka a je nutné smířit se s tím, že rybí obsádka se může dostat i do jiné části revíru. Během doby, kdy je stavidlo otevřeno, má rybí obsádka možnost se po opadnutí proudu vody spojeného s vypuštěním zdrže do lokality zpět vrátit.

 

Vyplývá z toho jedinné, dávat tam jakékoliv ryby je do budoucna zbytečné. Škoda, vypadalo to velice nadějně.

Na několika fotkách je vidět, že záměr vyčistit koryto se moc nepovedl. Odhadnul bych, že voda odnesla maximálně třetinu naplavenin. Je vidět, že ryby tam měly velké množství úkrytů v kořenech stromů. Zajímavé je, že už v březnu byly některé přítoky bez vody.