Kontrola vody v lokalitách kde byl vysazen karas obecný

Vzhledem k velice suchému průběhu jara i léta jsem se rozhodl zkontrolovat jak na tom jsou nádrže kde byl vysazen karas obecný.

Jedná se hlavně o nádrže nacházející se v bývalém vojenském ůjezdu Libavá. Jsou to místa, která z něj byla před pár lety vyňata. Jsou dostatečně mimo civilizaci a tak zatím nehrozí zavlečení karasa stříbřitého a jediným nebezpečím je právě možnost vyschnutí.

Jako první jsem navštívil průtočný rybníček, který slouží jako napaječka pro stádo krav z blízké pastviny. Před pár lety prošel rekonstrukcí a má novou hráz. Při rekonstrukci hráze pravděpodobně došlo dle místních k likvidaci zde žijící populace karasa obecného. I v současném suchu je zde dost vody a vysazenému karasovi zatím hrozí nebezpečí jen od vydry, kteréu jsem tady zahlédnul. I z fotografie je poznat, že je to lokalitra pro tuto rybu více než vhodná.

Další dvě fotografie jsou z nádrže, které se jevila také jako velice vhodná, ale stav vody je zde o hodně horší. Současná hloubka je maximálně 40cm a pokud do podzimu pořádně nezaprší, tak hrozí vyschnutí. Byla by to škoda, protože zde jsou karasi obecní z Poodří.

Na další fotografii je nádrž poblíž potoka se slušným stavem vody. Vyschnutí sice nehrozí, ale je zde možný opačný extrém, že nádrž vypláchne při průtrži nebo bouřce blízký potok. Také se nachází poblíž silnice, která je ale minimálně frekventovaná.

Poslední lokalita je malé jezírko, které už v roce 2017 málem vyschlo. Vysadil jsem sem posledních sedm karasů z jedné lokality v Poodří, která je v současnosti totálně zaplevelená karasem stříbřitým a karas obecný zde již pravděpodobně přestal existovat.

Zbývající fotografie jsou jen taková zajímavost. Je to jezírko, které sleduji už několik let a hladina vody je zde poměrně stabilní. Žádne ryby zde ještě vysazeny nebyly a provedu to pravděpodobně na jaře v roce 2019. Výhodou je že jezírko se už nachází pár set metrů za cedulí, která vymezuje hranici vojenského újezdu. Je to moc pěkné místo a karas obecný zde může mít dobrou šanci ne přežití.

Jako poslední jsem si nechal  lokalitu 007 , o které jsem už jednou v aktualitách psal. Optimismus asi nebyl na místě, protože retenční nádrž pravděpodobně letos definitivně vyschne. Na fotografiích je vidět, že už mnoho neschází a ze stovky vysazených karasů obecných asi nic nezbylo. To je stinná stránka globální změny klimatu. Bohužel.