Návštěva u rybářů v Hustopečích nad Bečvou

V loňském roce byla MO ČRS v Hustopečích nad Bečvou jednou z mála, která se rozhodla pro pomoc při záchraně karasa obecného. Rybu jsem loni na jaře nalovil a Ing. Gebauer karasy osobně dovezl jejich hospodáři, který je ihned vysadil do rybníka společně s kapří násadou. Více je napsáno v této aktualitě. V sobotu ráno […]

Karas obecný: minulost – současnost – budoucnost.

Popularizační text pro Honzu Knapa ze spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.pro výstavu For fishing 2019 Minulost Karas obecný byl dříve zcela běžnou rybou, která si zabrala každou požární nádrž, navesní rybníček, nebo tůňku ve které jiné ryby jen těžko přežívaly. Většina starších rybářů na lovech této naší původní ryby vyrostla a spojuje ji se […]

Neuzavřený účet za loňské sucho – dokončení.

V první části jsem se věnoval stojatým vodám, a protože karasi obecní se dříve vyskytovali i ve vodách pomalu tekoucích, pokusím se zhodnotit dopad loňského sucha na jejich populaci i v tomto prostředí. Mám pro to důvod, protože jsem v tomto směru začal dělat pokusy a osadil jsem slušným množstvím karasa obecného jeden potok tekoucí […]

Neuzavřený účet za letošní sucho – část první.

Toto bude víc článek než aktualita a bude se týkat vlivu současného sucha na populace karasa obecného, které sleduji a sám jsem přímo vysadil a obecného vlivu sucha na vodu v přírodě. Letošní sucho (rok 2018) nebylo sice nejhorší za poslední čtyři roky, ale jeho následky, které se za čtyři suché roky nasčítaly nejhorší byly. […]

Pravidelná údržba a výlov nádrží a jezírek

Jako každý rok v řijnu jsem se pustil do vyčištění zahradních jezírek ve kterých během roku přechovávám různé druhy ryb, hlavně karasy obecné a líny. Jde celkem o čtyři nádrže o celkovém oběmu deset kubíků s nuceně obíhající vodou. Většinu ryb po vyčištění vypouštím zpět do různých vhodných vod, nebo rybníku, kde se snažíme s […]

Záchranná akce na Kladensku

Je vidět, že mizení karasa obecného z našich vod není lhostejný ani dalším rybářům v České republice. Tentokrát se nám ozval kolega Lukáš z Kladenska, kde se mu podařilo zachránit malou populaci karasů obecných z vysychajícího zatopeného lomu Slámovka ležícím mezi Doksy a Kamennými Žehrovicemi. Jedná se pravděpodobně o zakrslou formu karasa obecného tzv. Carassius […]

Víkendová návštěva v Bernarticích

Letošní, už čtvrtá návštěva u Honzy Knapa v Bernarticích se z důvodu špatného počasí na konci srpna posunula o čtrnáct dní a bylo to jenom dobře, protože jsem se vyhnul horku, které mě provázelo při předchozích návštěvách. Jako první akce jsem se dopoledne podíval na vybudované vzorové prahy na místním potoce. Jednoduché a účinné zařízení, […]

Na otočku v Bernarticích u Honzy Knapa

Poslení červencovou neděli jsem se s Michalem z Rýmařova vypravil za Honzou do Bernartic. Zájem na tom měl především Michal, který se chtěl dozvědět co nevíc o vytváření příznivých podmínek pro přírodní odchov divokého pstruha potočního. A protože Honza Knap ze spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního je ta nejkvalifikovanější osoba, bylo rozhodnutí zavítat do […]

Rybáři z Vítkova nasadili pro záchranu karasa obecného i těžkou techniku

Posledních několik týdnů jsem sledoval jak se vyvíjí situace s jezírkem pod Vítkovskou skládkou komunálního odpadu, která ukrývala velké množství krásného karasa obecného. O tomto jezírku jsem se už zmiňoval v této aktualitě. Na výzvu Ing. Gebauera místním organizacím, zda mají zájem o karasy obecné se ozvali i Vítkovští rybáři v jejichž rajónu se zmíněné […]

Kontrola vody v lokalitách kde byl vysazen karas obecný

Vzhledem k velice suchému průběhu jara i léta jsem se rozhodl zkontrolovat jak na tom jsou nádrže kde byl vysazen karas obecný. Jedná se hlavně o nádrže nacházející se v bývalém vojenském ůjezdu Libavá. Jsou to místa, která z něj byla před pár lety vyňata. Jsou dostatečně mimo civilizaci a tak zatím nehrozí zavlečení karasa […]